Πίνακες μορίων για Οριστική τοποθέτηση και Βελτίωση σχ. έτους 2022-2023

Δικαίωμα ενστάσεων με αποστολή αίτησης στο e-mail της ΔΔΕ ή μέσω του teachers.minedu.gov.gr από Δευτέρα
20/3/2023 έως Παρασκευή 24/03/2023 και ώρα 14:00.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (3)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ (κατόπιν μεταθέσεων)

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ (κατόπιν μεταθέσεων))

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Scroll to Top