Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων σε θέσεις διευθυντών σχ. μονάδων Δ.Ε. Βοιωτίας

Από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Βοιωτίας, ανακοινώνονται:

α) ο πίνακας δεκτών αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη θέση διευθυντή/ντριας Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Βοιωτίας, και

β) ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, με την αιτιολογία για την περίπτωση του/της εκπαιδευτικού που δε γίνεται δεκτός/-η.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των ως άνω πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 18-01-2023 έως και την Παρασκευή 20-01-2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 17-01-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 17-01-2023

Scroll to Top