Πίνακας Οργανικά Υπεράριθμων (oνομαστικά) (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 6/ 17-05-2021) και Πρόσκληση για Υποβολή Ενστάσεων και Δηλώσεων Τοποθέτησης για Άρση Υπεραριθμίας

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 6 17-05-2021 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΠΡΑΞΗ-ΠΥΣΔΕ_4/23-04-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Scroll to Top