Πίνακας δεκτών υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης Υποδιευθυντή του Ε.Κ. Θήβας

Ενστάσεις επί του πίνακα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 05/ 12/ 2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25 30-11-2023

Scroll to Top