Πίνακας αιτούμενων μετάθεση [ΕΕΠ-ΕΒΠ]

Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.115268/Ε4/13-10-2023, η ΔΔΕ  Βοιωτίας ανακοινώνει τον πίνακα των αιτούμενων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Υποβολή ενστάσεων από 5-12-2023 έως και 8-12-2023 (προς το ΠΥΣΕΕΠ  Στερεάς Ελλάδας).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Scroll to Top