Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ.έτους 2023-2024: Ανακοίνωση Πινάκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:
1)ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
2)ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
3)ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4)ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Υποβολή ενστάσεων από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [ΔΕ001]

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΜΕΑΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [ΔΕΣΚΕ]

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ [ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ]

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ BRAILLE -ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ [ΔΕΚΤ]ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ BRAILLE -ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ [ΔΕΚΤ]

Scroll to Top