Ημερομηνία γέννησης τελευταίου ειδοποιηθέντος για εμβολιασμό: 31/ 8/ 1988