Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+ (2η Επιμορφωτική Περίοδος)

Αιτήσεις από 6-9-2021 ώρα 13:00 έως 13-9-2021 ώρα 15:00 σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση του ΙΕΠ.

Χρονοδιάγραμμα Πορείας του Προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ