Επαναπροκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Θεσπιών στη Θεσσαλονίκη και στο ΚΕΠΕΑ Αρναίας.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΠΕΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 2

Scroll to Top