Επαναπροκήρυξη 2ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Δομβραίνας στα Τρίκαλα-Μετέωρα.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ Τ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ

Scroll to Top