Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων, έτους 2024

2024_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΕΙΔΙΚΩΝ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2024 κατανομή-ΔΔΕ Βοιωτίας

Scroll to Top