Ενισχυτική Διδασκαλία: Ανακοίνωση πινάκων (α)κατάταξης με ονόματα αιτούντων και επιλεγέντων & (β)αποτύπωσης κατανομής κλάδων-ωρών

ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ 20-12-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ (ΕΝ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-2024)

Scroll to Top