Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Υποβολή αιτήσεων από 16 έως 21 Δεκεμβρίου 2020.

ΠΕ23-30_Ειδική_Πρόσκληση

Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ

Scroll to Top