Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση: α) παράλληλης στήριξης, β) στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024

Scroll to Top