ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ –  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας παρακαλούμε να ανεβάσετε τα δικαιολογητικά, ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ, πατώντας εδώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνες δηλώσεις
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Scroll to Top