Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Σε συνέχεια των υπ’αριθ. 126437/Ε2/ 14-10-2022 &  126423/Ε4/ 14-10-2022 Εγκυκλίων Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023, διευκρινίζουμε ότι οι συγκεκριμένες προσκλήσεις, εκτός από τους επιθυμούντες μετάθεση σε άλλη περιοχή, αφορούν και:

Α) νεοδιόριστους και μη έχοντες οργανική θέση (βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) οι οποίοι οφείλουν να καταθέσουν “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η΄ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΔΕΒ01]”

Β) οργανικά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ,  οι οποίοι επιθυμούν βελτίωση θέσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 31-10-2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Ο αναπλ. Δ/ντης Δ.Ε. Βοιωτίας

Παναγιώτου Σ. Ιωάννης

Scroll to Top