Διεξαγωγή Εξετάσεων ΚΠγ Περιόδου 2023Β (Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξετάσεων_ΚΠΓ 2023B-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ

ΚΠγ ΖΕΥΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023Β_για site

Scroll to Top