Διεξαγωγή Εξετάσεων ΚΠγ Περιόδου 2021Β

Ανακοινοποίηση των πινάκων με τα ζεύγη εξέτασης προφορικών (Ενότητα 4) ως προς τα  AΓΓΛΙΚΑ (μέσω SKYPE) και τα  ΓΑΛΛΙΚΑ Αίθουσα 10.

ΚΠγ ΖΕΥΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ SITE

Scroll to Top