Από 04/3/2021 έως και 16/3/2021 τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση

Για όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, εκτός των δυο σχολείων ειδικής αγωγής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., από αύριο 04/3/2021 έως και τις 16/3/2021 τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά (τηλεκπαίδευση) σύμφωνα και με τις 155692/ ΓΔ4/ 14-11-20 & 16313/ ΓΔ4/ 10-02-2021 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και τα  ΦΕΚ/ τ. Β΄ 454/ 05-02-2021 &  793/ 27-02-2021.

Scroll to Top