Αποσπάσεις, Ανακλήσεις απόσπασης, Τροποποιήσεις τοποθέτησης & Διευθετήσεις ωραρίου (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 19/05-9-2022)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2022 ΠΡΑΞΗ 19 05-09-2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ 19 05-09-2022

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 19 05-08-2022

Scroll to Top