ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας, με την υπ’ αριθμ. 14/28-07-2022 Πράξη του, ανακοινώνει πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων γενικής και ειδικής αγωγής, και

Κ α λ ε ί

Α. Οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους θέσης να υποβάλλουν αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου στα σχολεία προτίμησής τους,

Β. Όσοι εκπαιδευτικοί:
 βρίσκονται στην Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας
έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν δηλώσει σχολεία ή επιθυμούν τροποποίηση της αίτησής τους
είναι αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας από άλλα ΠΥΣΔΕ
να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες προτίμησής τους,
έως την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 15.00 με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.voi.sch.gr).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Scroll to Top