Ανακοίνωση πινάκων αιτούντων μετάθεση σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΔΕΚΤ

Ενστάσεις υποβάλλονται από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022, μέσω mail
ή ιδιοχείρως στην Υπηρεσία μας.

από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (ΓΕΝΙΚΉΣ) 2022-23

ΣΜΕΑΕ 2022-23 (απο περιοχη σε περιοχη)

ΚΕΔΑΣΥ (ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ) 2022-23

BRAILLE-ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ (ΔΕΚΤ) 2022-23

Scroll to Top