Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων ΕΕΠ & ΕΒΠ

Ανακοίνωση πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις, ΕΕΠ & ΕΒΠ νεοδιόριστων και μετατιθέμενων από το ΠΥΣΕΕΠ Στ. Ελλάδας, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΑΣΥ και ανά κλάδο, σύμφωνα με την πράξη 7/12-04-2023  του ΠΥΣΕΕΠ.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση που αφορούν στις τοποθετήσεις θα εξεταστούν ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το ΠΥΣΕΕΠ Στ. Ελλάδας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ανακοίνωση της παρούσας, ήτοι  μέχρι 18-04-2023 και ώρα 13.00 μμ. με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@stellad.pde.sch.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακας μοριών και οριστικής τοποθέτησης μετατιθέμενων & νεοδιόριστων

Scroll to Top