Ανακοίνωση οριστικών πινάκων οργανικών κενών και υπεραριθμιών (αριθμητικά)

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας με οργανική θέση στα σχολεία όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση υποχρεωτικά, σχετικά με το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 04-05-2022 έως 09-05-2022, ώρα: 12.00 .

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν υπογεγραμμένες είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε. Βοιωτίας είτε μέσω email: mail@dide.voi.sch.gr .

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 04-05-2022

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 9 03-05-2022

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 9 03-05-2022

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 9 03-05-2022

Scroll to Top