Ανακοίνωση οριστικών πινάκων οργανικών κενών Γενικής Εκπαίδευσης και υπεραριθμιών (αριθμητικά)

Το ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας, με την υπ’ αριθμ. 8/26-04-2024 Πράξη του, ανακοινώνει πίνακες οργανικά υπεραρίθμων (αριθμητικά) και οργανικών κενών, και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας με οργανική θέση στα σχολεία όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα να υποβάλουν δήλωση υποχρεωτικά, σχετικά με το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 26-04-2024 έως 09-05-2024 και ώρα 13.00.

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν υπογεγραμμένες είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε. Βοιωτίας είτε μέσω email: mail@dide.voi.sch.gr .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-04-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 8_26-04-2024

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 8 26-04-2024

Scroll to Top