Ανακοίνωση οριστικών πινάκων οργανικών κενών Γενικής Εκπαίδευσης και υπεραριθμιών (αριθμητικά)

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας με οργανική θέση στα σχολεία όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση υποχρεωτικά, σχετικά με το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 13-04-2023 έως 24-04-2023, ώρα: 13.00 .

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν υπογεγραμμένες είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε. Βοιωτίας είτε μέσω emailmail@dide.voi.sch.gr .

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 7 12-04-2023
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 7 12-04-2023
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

 

Scroll to Top