Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος – Ανανέωση Αδείας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ Οίκον Διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε ότι έχει υπογραφεί η με αριθ. 78844/Ν1/1-7-2021 (ΦΕΚ 339 Β/2021) Υπουργική απόφαση “ Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας”. (Σχετικοί νόμοι Ν. 2545/ ΦΕΚ 287 Α΄/1940, Ν. 4093/ΦΕΚ 222 A΄/2012, ,
Ν.3919 /ΦΕΚ 32 A΄/2011 , Ν. 4547/ΦΕΚ 102 A΄/2018, Ν. 4763/ΦΕΚ 254 Α΄/2020 καιΥ.Α 78844/ΦΕΚ 3369Β/2021).


Για την υποβολή των δικαιολογητικών σας πατήσετε εδώ
Πληροφορίες: Ντόκου Φωτεινή, 2261 350 386


Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΑΡΞΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1
ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΦΕΚ-3369-Β

Scroll to Top