Ανάκληση πρόσκλησης υποψηφίων Διευθυντών που παραμένουν στον τελικό κυρωμένο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη κενούμενων θέσεων διευθυντή

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Scroll to Top