Ανάκληση απόσπασης εκπ/κου, διευθετήσεις ωραρίου εκπ/κων, ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης εκπ/κου στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (Πρ.16/25-8-2022)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 2022-2023

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 16 25-08-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ04.04 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ 16 25-08-2022

Scroll to Top