Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021: Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών & Κατανομή Ειδικοτήτων-Ωρών ΣΚΑΕ

Εγκύκλιος έναρξης της Εν. Διδασκαλίας 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ (ΕΝ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2020-2021)

ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-2020_2021

Scroll to Top