Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠγ περιόδου 2021Β

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘ

Scroll to Top