30/08/2013
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 90%

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10%

1

1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0751010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

2

2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0751020

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

3

ΛΤ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0751025

ΑΡΧΕΙΟ90

 

4

ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

0751030

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

5

1ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

0752010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

6

2ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

0752020

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

7

3ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

0752022

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

8

ΛΤ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΗΒΑΣ

0752035

ΑΡΧΕΙΟ90

 

9

ΓΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

0753010

ΑΡΧΕΙΟ90

 

10

ΓΕΛ ΒΑΓΙΩΝ

0754010

ΑΡΧΕΙΟ90

 

11

ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ

0754020

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

12

ΛΤ ΠΥΛΗΣ

0754030

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

13

ΓΕΛ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

0755010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

14

ΛΤ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ

0756010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

15

ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

0757010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

16

ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

0757030

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

17

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

0758010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

18

ΛΤ ΑΣΩΠΙΑΣ

0759010

ΑΡΧΕΙΟ90

 

19

ΛΤ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

0760010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

20

ΛΤ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

0761010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

21

ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

0762010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

22

ΛΤ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

0763010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

23

ΛΤ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

0764010

ΑΡΧΕΙΟ90

ΑΡΧΕΙΟ10

 

ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β´ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Α´ ΟΜΑΔΑΣ

1

ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

740060

ΑΡΧΕΙΟ Β

ΑΡΧΕΙΟ Α

2

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ

740100

 

ΑΡΧΕΙΟ Α

3

ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

740105

ΑΡΧΕΙΟ Β

ΑΡΧΕΙΟ Α

4

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

0740110

ΑΡΧΕΙΟ Β

 Δημοσιεύτηκε την 30/08/2013