Δημοσιεύτηκε την 25/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/04/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/04/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/04/2018 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/04/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2018 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018-2019
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΘΟ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018-2019
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2018 Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες (ΟΕΣΑΔ) Βοιωτίας 2018
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2018 Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών που παραμένουν στον τελικό κυρωμένο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη θέσης διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Σχολείου Λιβαδειάς
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018-2019
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018-2019
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2018 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/03/2018 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠΓ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2018 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 09/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/03/2018 ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2018-2019
Δημοσιεύτηκε την 05/03/2018 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Α' ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ(Τ.Υ.) I ΖΕΠ
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ Δ/ΘΜΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/01/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2018 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/01/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/01/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/01/2018 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 11/01/2018 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/01/2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ
Δημοσιεύτηκε την 11/01/2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 11/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 28/12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/12/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 22/12/2017 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/12/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/12/2017 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δημοσιεύτηκε την 15/12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/12/2017 Θέματα Βιολογίας τοπικού EUSO 18
Δημοσιεύτηκε την 13/12/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUSO 2018
Δημοσιεύτηκε την 13/12/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUSO 2018
Δημοσιεύτηκε την 12/12/2017 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ PISA 2015
Δημοσιεύτηκε την 12/12/2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Δημοσιεύτηκε την 11/12/2017 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 11/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/12/2017 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 07/12/2017 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 06/12/2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠγ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δημοσιεύτηκε την 05/12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/12/2017 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 30/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/11/2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Δημοσιεύτηκε την 24/11/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Δημοσιεύτηκε την 24/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/11/2017 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 20/11/2017 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Δημοσιεύτηκε την 17/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/11/2017 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 16/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/11/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 13/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/11/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 11 ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/11/2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/11/2017 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/10/2017 Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β¢ περιόδου (Δεκέμβριος) 2017
Δημοσιεύτηκε την 26/10/2017 « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη πολυήμερη εκδρομή της Γ´ Τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς»
Δημοσιεύτηκε την 26/10/2017 « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη πολυήμερη εκδρομή της Γ´ Τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς»
Δημοσιεύτηκε την 25/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την «ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ της Γ´ ΤΑΞΗΣ του 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/10/2017 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/10/2017 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/10/2017 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 11/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/10/2017 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠΓ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017
Δημοσιεύτηκε την 11/10/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2017 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2017-2018 ΠΕ 17.07
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤH ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ.Ε. ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2017 «Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης που έχουν διατεθεί στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ»
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΛ. ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2017 Ανακοινοποίηση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2017 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 19/12-09-2017
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2017 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2017 Επικαιροποίηση στοιχείων - μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2017 Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/09/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 04/09/2017 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 01/09/2017 ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 ΚΑΙ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε., Ε.Κ. ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2017 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπ/κών Β´φάσης Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2017 Γ´ΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2017 Αποσπάσεισ Ε.Α. Β´Φάση
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2017 Αποσπασεις Β´Φαση
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 11/08/2017 «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 03/08/2017 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠΓ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 31/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/07/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 25/07/2017 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18.
Δημοσιεύτηκε την 25/07/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/07/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/07/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/07/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/07/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/07/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/07/2017 Συμπ/κή πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σχ. έτος 2016-17 υποψήφιων εκπ/κών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.
Δημοσιεύτηκε την 30/06/2017 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 27/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/06/2017 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/06/2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/06/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Δημοσιεύτηκε την 16/06/2017 Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων
Δημοσιεύτηκε την 13/06/2017 Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων
Δημοσιεύτηκε την 07/06/2017 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Δημοσιεύτηκε την 02/06/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 01/06/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-18
Δημοσιεύτηκε την 01/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/05/2017 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/05/2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/05/2017 ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016-2017 ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ
Δημοσιεύτηκε την 26/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2017 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κ.Π.γ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2017 ΘΕΜΑ: «(Ε.Ε.Π.) και (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 18/05/2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 17/05/2017 ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 17/05/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/05/2017 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 10/05/2017 ΕΞΕΤΑΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠγ ΜΑΙΟΥ 2017
Δημοσιεύτηκε την 09/05/2017 ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 09/05/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/05/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ
Δημοσιεύτηκε την 04/05/2017 Ορισμός εξεταστικών κέντρων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. έτους 2017 »
Δημοσιεύτηκε την 03/05/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΣΕ ΣΟΥΝΙΟ- ΛΑΥΡΙΟ - ΣΠΑΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 27/04/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δημοσιεύτηκε την 26/04/2017 Συγχαρητήριο Μήνυμα Δ/ντη ΔΕ Βοιωτίας στην Α´Τάξη του Λυκείου Αγ. Γεωργίου
Δημοσιεύτηκε την 26/04/2017 Κενά - πλεονάσματα 2017-2018
Δημοσιεύτηκε την 24/04/2017 Πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδων Γεν. Εκπ/σης για ένταξη στους πίνακες αναπληρ. και ωρομίσθιων εκπ/κων σχολ. έτους 2017-2018.
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2017 ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Δημοσιεύτηκε την 06/04/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ & ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 06/04/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ Η/ΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 05/04/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Δημοσιεύτηκε την 05/04/2017 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β, Γ´ΤΑΞ. ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ. ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -ΤΡΙΚΑΛΑ -ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
Δημοσιεύτηκε την 03/04/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.
Δημοσιεύτηκε την 31/03/2017 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ¹ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 2ημερη ΕΚΠ/ΤΙΚΗ- ΕΠΙΣΚΕΨΗ TOY 2ου Γ/ΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ/ΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 2ημερη ΕΚΠ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2017 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2016-2017 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡ.ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜ/ΣΙΟΥ ΜΕ Λ/Τ ΑΣΩΠΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λιβαδειάς
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2016-17
Δημοσιεύτηκε την 24/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡ. ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛ. ΠΡΟΓΡΑΜ.ΤΟΥ ΓΥΜ/ΣΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2017 Προκήρυξη εκδήλ. ενδιαφ. για την εκπ/κή επίσκεψη μαθητών της Γ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ στον αρχαιολ. χώρο της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΕΙΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξ. γραφείων για την πραγματοποίηση 3ήμερης σχολ. εκπαιδευτικής εκδρομής στη ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2017 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του Γενικού Λυκείου Διστόμου στον Θεσσαλονίκη
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/03/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξ. γραφείων για τη σχολ. διδ. επίσκεψη της Α τάξης του ΓΕΛ Aσπρων Σπιτιών στην Αθήνα
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2017 Εκδήλωσης ενδιαφ. ταξιδιωτικών γραφείων για τη 1ήμερη εκπ/κης εκδρομής της Α´ Τάξης του 2ου ΓΕΛ Λιβαδειάς στο Βόλο
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2017 Εκδήλωση ενδιαφ. ταξιδιωτικών γραφείων για τη σχολική διδ. επίσκεψη της Α´ Τάξης του 2ου ΓΕΛ στην Αθήνα
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2017 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2016-2017 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2017 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2016 - 2017
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ- ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ. ΒΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2017 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ- ΕΚΠ/ΚΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ. ΒΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την «3ΗΜΕΡΗ» ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ της Β´ ΤΑΞΗΣ του 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την «3ΗΜΕΡΗ» ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ της Α´ ΤΑΞΗΣ του 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΗΝ «3ΗΜΕΡΗ» ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπ/κη εκδρομή, στα πλαίσια προγράμ. Περιβαλ. Αγωγής και Πολιτιστ. Προγράμ, του Γυμνασίου Οινοφύτων
Δημοσιεύτηκε την 13/03/2017 “Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α¢/01-03-2017)”
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (ΑΝΑΚ.)
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Διστόμου στην Αθήνα
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την «3ΗΜΕΡΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ της Α´ ΤΑΞΗΣ του 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την «3ΗΜΕΡΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ της Β´ ΤΑΞΗΣ του 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ της Α´& Β´ ΤΑΞΗΣ του 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2017 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2017 : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝ. ΘΗΒΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ Γ´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΣΕ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2017 Bαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία
Δημοσιεύτηκε την 03/03/2017 «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτική εκδρομή για την υλοποίηση Πολιτιστ. Προγραμμάτων της Β´ Τάξης του 2ου ΓΕΛ Λιβαδειάς
Δημοσιεύτηκε την 03/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ. ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ Β,Γ´ ΤΑΞ & Α,Β ΓΥΜΜ. ΜΕ Λ.Τ.ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 03/03/2017 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2017
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ B´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΗΜΕΡΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ. ΒΑΓΙΩΝ (ΑΝΑΚ.)
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή, του Γενικού Λυκείου Οινοφύτων.
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Β´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ Β´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝ. ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΑΕΘΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2017 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη εκδρομή της Β´ Τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΤ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - Α' ΦΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη εκδρομή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ασωπίας
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ – Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ στην Κύπρο
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Θήβας
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Θήβας
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2017 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε σχολικού έτους 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή της Α´ και Β¢ τάξης Λυκείου, του Γυμνασίου ΛΤ Πύλης (ΑΝΑΚΟΙΝ.)
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 3ήμερης σχολικής εκδρομής του ΓΕΛ Ορχομενού.
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ.
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια διδακτική επίσκεψη της Α' τάξης του ΓΕΛ Ορχομενού.
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή του Γυμνασίου ΛΤ Πύλης.
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ-Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ - Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ.
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκδρομής του Γυμνασίου Οινοφύτων
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Αράχωβας.
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα.
Δημοσιεύτηκε την 10/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ.
Δημοσιεύτηκε την 10/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ.
Δημοσιεύτηκε την 09/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη εκδρομής της A´ Τάξης του ΓΕΛ Βαγίων.
Δημοσιεύτηκε την 07/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 07/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής του Γυμνασίου Οινοφύτων
Δημοσιεύτηκε την 03/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ. - Λ.Τ. ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ.
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη 4ήμερη εκδρομή του Γυμν.Διστόμου.
Δημοσιεύτηκε την 01/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕ.Λ Ασπρων Σπιτιών στην Θεσσαλονίκη.
Δημοσιεύτηκε την 01/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής του Γυμν. Οινοφύτων
Δημοσιεύτηκε την 01/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στo Αρχαιολογικό Mουσείο Θήβας.
Δημοσιεύτηκε την 01/02/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη εκδρομή της B τάξης του 3ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
Δημοσιεύτηκε την 30/01/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 27/01/2017 Αποτελέσματα ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2016
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2017 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή της Γ´ τάξης του ΓEΛ Διστόμου και της Γ´ τάξης του ΓEΛ Αράχωβας
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής του Γυμν. Οινοφύτων.
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2017 Ημερίδα ενημέρωσης για την πρόσβαση στην εκπαίδευση
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΡΟΔΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/01/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τουριστικά γραφεία για εκδρομή της Α τάξης του 3ου Γυμν. Λιβαδειάς στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Δημοσιεύτηκε την 18/01/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τουριστικά γραφεία για εκδρομή της Γ2 τάξης του 3ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
Δημοσιεύτηκε την 18/01/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 17/01/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2016-17
Δημοσιεύτηκε την 17/01/2017 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2016-17
Δημοσιεύτηκε την 13/01/2017 Παράταση προθεσμίας για υποβολή προσφορών για την εκδρομή του ΓEΛ Διστόμου και του ΓEΛ Αράχωβας.
Δημοσιεύτηκε την 11/01/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12-1-2017
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκδρομής στo Mουσείο Θήβας
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή της Γ´ τάξης του ΓEΛ Διστόμου και της Γ´ τάξης του ΓEΛ Αράχωβας
Δημοσιεύτηκε την 22/12/2016 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
Δημοσιεύτηκε την 19/12/2016 Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Δημοσιεύτηκε την 19/12/2016 Χριστουγεννιάτικες ευχές
Δημοσιεύτηκε την 19/12/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝ-ΛΤ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ.
Δημοσιεύτηκε την 16/12/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 4oυ ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ .
Δημοσιεύτηκε την 16/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκδρομής του Γυμν. Οινοφύτων.
Δημοσιεύτηκε την 15/12/2016 ΩΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 15/12/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/12/2016 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUSO 2017
Δημοσιεύτηκε την 14/12/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 14/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκδρομής του Γυμν. Οινοφύτων
Δημοσιεύτηκε την 14/12/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του ΓEΛ Βαγίων
Δημοσιεύτηκε την 13/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ. ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/12/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή της Γ´ Τάξης του ΓEΛ Βαγίων
Δημοσιεύτηκε την 06/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση Διδακτικής Επίσκεψης του ΓΕΛ Ασπρων Σπιτιών.
Δημοσιεύτηκε την 05/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ.
Δημοσιεύτηκε την 01/12/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝ-ΛΤ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ.
Δημοσιεύτηκε την 28/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΤ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 24/11/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του ΓEΛ Διστόμου.
Δημοσιεύτηκε την 22/11/2016 Ημερίδα ΚΕΔΥΥ στο Καρπενήσι 24-11-2016
Δημοσιεύτηκε την 22/11/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του ΓEΛ Βαγίων
Δημοσιεύτηκε την 18/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/11/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Διδακτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών”
Δημοσιεύτηκε την 17/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/11/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκδρομής στην ΑΘΗΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ-Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 11/11/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη διδακτική επίσκεψη του Γενικού Λυκείου Αράχωβας
Δημοσιεύτηκε την 11/11/2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Δημοσιεύτηκε την 11/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ & ΤΟΥ ΓΥΜΝΑ-ΛΤ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Δημοσιεύτηκε την 10/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ-Λ.Τ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 4oυ ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝ-ΛΤ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡYΞΗ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 4-5ήμερης σχολικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη.
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη πολυήμερη εκδρομή της Γ´ Τάξης του ΓEΛ Σχηματαρίου από κοινού με την Γ´ τάξη του Γυμνασίου-Λ.Τ. Ασωπίας
Δημοσιεύτηκε την 08/11/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα στη Βουλή των Ελλήνων.
Δημοσιεύτηκε την 08/11/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη πολυήμερη εκδρομή της Γ´ Τάξης του ΓEΛ Βαγίων
Δημοσιεύτηκε την 07/11/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων και Τεχν. Υπευθύνων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή της Γ´ τάξης του ΓΕΛ Ασπρων Σπιτιών και Γ´τάξη του Γυμν. - Λ.Τ. Κυριακίου.
Δημοσιεύτηκε την 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
Δημοσιεύτηκε την 03/11/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 5ήμερης ή 4ήμερης σχολικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη.
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2016 ΑΝΑΚΟΙΝ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ της Γ´ ΤΑΞΗΣ του ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ και Λ.Τ. ΓΥΜΝ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/10/2016 Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2016 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης
Δημοσιεύτηκε την 26/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016
Δημοσιεύτηκε την 25/10/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5_ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΤ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Δημοσιεύτηκε την 25/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 25/10/2016 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς εκπαιδευτικής εκδρομής
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ημερίσιας εκδρομής του Γυμνασίου Οινοφύτων
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2016 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 5/θήμερη εκδρομή της Γ´ τάξης του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 20/10/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ -Λ.Τ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/10/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ´ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Δημοσιεύτηκε την 18/10/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/10/2016 ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 17/10/2016 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 14/10/2016 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή της Γ´ τάξης του Γενικού Λυκείου Διστόμου
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2016 ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/10/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 04/10/2016 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 03/10/2016 Erasmus+ LTT
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2016 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ B´ΦΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2016 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 29/09/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2016 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α´ΦΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2016 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2016 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 26/09/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 20/09/2016 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 20/09/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2016 European Day of Languages
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΛ. ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2016 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛ. ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΛ. ΠΕ19-20
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2016 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛ. ΠΕ19-20
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2016 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2016 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2016 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/08/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/08/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/08/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/08/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/08/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.
Δημοσιεύτηκε την 03/08/2016 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/08/2016 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/08/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚOY ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ
Δημοσιεύτηκε την 26/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ
Δημοσιεύτηκε την 18/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 14/07/2016 Υ.Α. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/07/2016 Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 07/07/2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 07/07/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 05/07/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2015-2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 30/06/2016 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/06/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/06/2016 Πίνακας κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΔΕ Βοιωτίας
Δημοσιεύτηκε την 17/06/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 09/06/2016 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Δημοσιεύτηκε την 12/05/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δημοσιεύτηκε την 11/05/2016 ΦΕΚ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ
Δημοσιεύτηκε την 22/04/2016 ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/04/2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 21/04/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ και ΦΟΡΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/04/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ και ΙΕΚ
Δημοσιεύτηκε την 11/04/2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 11/04/2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 11/04/2016 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
Δημοσιεύτηκε την 05/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-ΛΤ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΣΤΙΣ 21/4/16 ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
Δημοσιεύτηκε την 01/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΣΤΙΣ 20/4/16
Δημοσιεύτηκε την 24/03/2016 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ 1-6
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΚΑΙ Α,Β ΛΤ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 18/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Δημοσιεύτηκε την 18/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 17/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝ. ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 17/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΗ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 1ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ,ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 15/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚOY ΠΡ/ΤOΣ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡ/ΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2016 ΜΑΤΑΙΩΣΗ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ Γ/ΣΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 7,8,9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Α-Β ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 04/03/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 03/03/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΤΟΣ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2016 Πίνακες με τα ονόματα των αιτούντων
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Δημοσιεύτηκε την 29/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Γ/ΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ A,B,Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
Δημοσιεύτηκε την 29/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2016 Παράταση Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2016 Εναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2016 Ενισχυτική Διδασκαλία
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 31/3-2/2/16
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Γ/ΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/02/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2016 Διδακτικό Σενάριο της συνάδελφου Κυπραίου Σταυρούλας
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2016 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2016 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2016 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2016 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ Η´2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΑΣΩΠΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/02/2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 10/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Δημοσιεύτηκε την 10/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΗΜΕΡΗ Η´3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 09/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2016 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 05/02/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 05/02/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΠ1
Δημοσιεύτηκε την 05/02/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 04/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 03/02/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/02/2016 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2016 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2015-2016 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/02/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΤ ΠΥΛΗΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 27/01/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2016 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2016 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2016 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2016 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2016 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2016 Προκύρηξη Ομαδικών Αθλημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2016 Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2016 Προκύρηξη Ανωμάλου Δρόμου ΓΕΛ - ΕΠΑΛ σχ. έτος 2015-16
Δημοσιεύτηκε την 19/01/2016 Themata EUSO 2016
Δημοσιεύτηκε την 18/01/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΟΛΟΣ 2016
Δημοσιεύτηκε την 14/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 14/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α´ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/01/2016 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 12/01/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 05/01/2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2015 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2015 ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/12/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/12/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Δημοσιεύτηκε την 18/12/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 17/12/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/12/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/12/2015 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/12/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΠΥΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Δημοσιεύτηκε την 01/12/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 23/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/11/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2 ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/11/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 10/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ & ΛΤ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΑΣΩΠΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δημοσιεύτηκε την 03/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΑΣΩΠΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΛΤ ΑΣΩΠΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ.
Δημοσιεύτηκε την 30/10/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 29/10/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ & ΛΤ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 26/10/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Δημοσιεύτηκε την 23/10/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ,Γ/ΣΙΟΥ & ΛΤ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Γ/ΣΙΟΥ & ΛΤ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/10/2015 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ Ε.Κ.
Δημοσιεύτηκε την 20/10/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/10/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 20/10/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2015 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/10/2015 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/10/2015 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/10/2015 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 06/10/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/09/2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 28/09/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 28/09/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 28/09/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΔΟΜΗΣ (ΟΜΑΔΑ) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/09/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΟΛΙΚΗΣ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2015 ΑΚΑΝΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2015 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΟΛΙΚΗΣ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2015 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2015 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/09/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2015 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 21/08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΤ. 2015-2017
Δημοσιεύτηκε την 21/08/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΑΕ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 20/08/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΑΕ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 13/08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/08/2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 ΚΑΙ ΤΕ16
Δημοσιεύτηκε την 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 06/08/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 31/07/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/07/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 20/07/2015 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Δημοσιεύτηκε την 20/07/2015 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΓ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ,ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ.
Δημοσιεύτηκε την 17/07/2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 17/07/2015 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε την 10/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε την 10/07/2015 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/07/2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 30/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 29/06/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 29/06/2015 ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/06/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2015-2016
Δημοσιεύτηκε την 26/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 26/06/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 26/06/2015 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 25/06/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 24/06/2015 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/06/2015 Τελικός Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών
Δημοσιεύτηκε την 23/06/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2014-2015 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/06/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 18/06/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 18/06/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/06/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 16/06/2015 Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ν. Βοιωτίας
Δημοσιεύτηκε την 16/06/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Δημοσιεύτηκε την 10/06/2015 Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ν. Βοιωτίας
Δημοσιεύτηκε την 05/06/2015 Ανακοίνωση κενών - πλεονασμάτων έτους 2015 - 2016
Δημοσιεύτηκε την 04/06/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/05/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/05/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/05/2015 ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 21/05/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 08/05/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 07/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 05/05/2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 30/04/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 21/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Κ.Π.Γ. ΜΑΪΟΣ 2015
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 02/04/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/04/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2015 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/03/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 24/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Δημοσιεύτηκε την 24/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 18/03/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2014-2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/03/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ´ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/03/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 4ου Γ/ΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου Γ/ΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου Γ/ΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου Γ/ΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου Γ/ΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2015 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΠΥΛΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ¹ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2015 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Λ.Τ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 09/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 04/02/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/02/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 29/01/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "Διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου"
Δημοσιεύτηκε την 22/01/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 21/01/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/01/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2014 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2014 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2014 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2014 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 22/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 17/12/2014 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 15/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ/ΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/12/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUSO 2015
Δημοσιεύτηκε την 10/12/2014 ΘΕΜΑΤΑ EUSO 2015 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ"
Δημοσιεύτηκε την 04/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 04/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 01/12/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 25/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/11/2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 14/11/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 12/11/2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 11/11/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 07/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 07/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ, Γ/ΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2 ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2 ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/11/2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 29/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 29/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 27/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 22/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 22/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/10/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Δημοσιεύτηκε την 20/10/2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/10/2014 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 17/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/10/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2014 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ 2η ΧΡΟΝΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2014 2ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2014 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ Λ.Τ. ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/10/2014 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/10/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/10/2014 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2014 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2014 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/10/2014 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 02/10/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 29/09/2014 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2014 Organizing our Conference in Levadia
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2014 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2014 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 17/09/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/09/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/09/2014 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2014 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕ02, ΠΕ06
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2014 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕ02, ΠΕ06
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2014 ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/09/2014 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 02/09/2014 Διευκρινίσεις επί τοποθετήσεων
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2014 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2014 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/08/2014 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/08/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΝΤΡΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Ε.Α.Ε. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/08/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 21/08/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/08/2014 Εγκύκλιος ωρομισθίων 2014-2015 καταργημένων ειδικοτήτων
Δημοσιεύτηκε την 19/08/2014 Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων από τον αξιολογικό πίνακα 2011
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2014 Πίνακας Ανακοίνωσης μορίων για οριστική τοποθέτηση - βελτίωση θέσης μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων
Δημοσιεύτηκε την 07/08/2014 Πλήρωση θέσης προϊσταμένου
Δημοσιεύτηκε την 07/08/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/08/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/08/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Δημοσιεύτηκε την 06/08/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 05/08/2014 Οργανικές υπεραριθμίες
Δημοσιεύτηκε την 04/08/2014 Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων
Δημοσιεύτηκε την 04/08/2014 Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων
Δημοσιεύτηκε την 04/08/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 31/07/2014 Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 31/07/2014 Δελτίο Τύπου
Δημοσιεύτηκε την 28/07/2014 Εγκύκλιος αναπληρωτών
Δημοσιεύτηκε την 25/07/2014 Υπεραριθμίες
Δημοσιεύτηκε την 25/07/2014 Καταχώριση εκπρόθεσμων, ανακλήσεων & τροποποιήσεων αποσπάσεων 2014
Δημοσιεύτηκε την 24/07/2014 Αποστολή Πιστοποιητικών ΚΠγ
Δημοσιεύτηκε την 23/07/2014 Πρόσκληση
Δημοσιεύτηκε την 23/07/2014 Τροποποίηση πρόσκλησης εκπ/κών για απόσπαση στο εξωτερικό
Δημοσιεύτηκε την 22/07/2014 Ανάληψη υπηρεσίας
Δημοσιεύτηκε την 22/07/2014 Πρόσκληση
Δημοσιεύτηκε την 21/07/2014 Πρόσκληση
Δημοσιεύτηκε την 21/07/2014 Πρόσκληση
Δημοσιεύτηκε την 18/07/2014 ΣΥμπληρωματική πρόσκληση
Δημοσιεύτηκε την 18/07/2014 ΣΥμπληρωματική πρόσκληση
Δημοσιεύτηκε την 16/07/2014 Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ13
Δημοσιεύτηκε την 10/07/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 10/07/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 03/07/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 03/07/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 03/07/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 01/07/2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/07/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 01/07/2014 Πίνακας κενών - πλεονασμάτων σχολικού έτους 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 30/06/2014 ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/06/2014 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
Δημοσιεύτηκε την 25/06/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 25/06/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 25/06/2014 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 24/06/2014 Ανακοίνωση - Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 24/06/2014 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
Δημοσιεύτηκε την 23/06/2014 Ανάληψη υπηρεσίας
Δημοσιεύτηκε την 23/06/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/06/2014 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/06/2014 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
Δημοσιεύτηκε την 20/06/2014 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
Δημοσιεύτηκε την 20/06/2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/06/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 13/06/2014 ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/06/2014 ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/06/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/06/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/06/2014 Συνταξιοδοτηθέντες 2014
Δημοσιεύτηκε την 30/05/2014 «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015
Δημοσιεύτηκε την 27/05/2014 Δελτίο Τύπου
Δημοσιεύτηκε την 26/05/2014 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 26/05/2014 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 26/05/2014 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 26/05/2014 ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 26/05/2014 ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2014 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2014 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2014 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2014 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2014 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 09/05/2014 Σεμινάριο με θέμα: «e-Didactics - Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη»
Δημοσιεύτηκε την 08/05/2014 Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών & προφορικών εξετάσεων
Δημοσιεύτηκε την 08/05/2014 Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών & προφορικών εξετάσεων
Δημοσιεύτηκε την 06/05/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 30/04/2014 Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 30/04/2014 Τελική εκδήλωση προγραμμάτων
Δημοσιεύτηκε την 25/04/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 24/04/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/04/2014 Μεταθέσεις εκπ/κών Β/θμιας εκπ/σης σχ. έτους 2013 - 2014
Δημοσιεύτηκε την 16/04/2014 ¸ντυπα αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 16/04/2014 ´Εντυπα αιτήσεων μετάθεσης
Δημοσιεύτηκε την 15/04/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 11/04/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 11/04/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 08/04/2014 Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 08/04/2014 Δελτίο Τύπου ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 08/04/2014 Eπαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2014 Eπαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2014 Συγχαρητήρια επιστολή
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2014 Συγχαρητήρια επιστολή
Δημοσιεύτηκε την 02/04/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2014 Συγχαρητήρια επιστολή
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2014 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 18/03/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/03/2014 Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 17/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2014 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2014 Επανακοινοποίηση Προκήρυξης εκδρομής
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2014 Πρόγραμμα ΚΠγ Μαϊου 2014
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2014 Πρόσκληση σε ημερίδα με τίτλο:"Ταυτότητα, Ετερότητα, Μνήμη, Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση", 16/03/2014, Ενοριακό Πνευμ. Κέντρο Διστόμου
Δημοσιεύτηκε την 10/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2014 Ανακοινοποίηση - προκήρυξης
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2014 Πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2014 Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις ΚΠΓ Μαϊου 2014
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 05/03/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 04/03/2014 Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπ/κων
Δημοσιεύτηκε την 04/03/2014 «Συμμετοχές στο εργαστήριο με θέμα: Βιωματική μάθηση και εργασία σε ομάδες»
Δημοσιεύτηκε την 04/03/2014 Ημερίδα για το σχολικό εκφοβισμό
Δημοσιεύτηκε την 04/03/2014 Προκήρυξη εξετάσεων ΚΠγ Μαϊου 2014
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2014 Σεμινάριο θεατρικής παιδείας
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2014 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2014 Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2014 Διοργάνωση σεμιναρίου
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2014 Επιμορφωτικό σεμινάριο
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2014 Μεταφορά μαθητών
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2014 Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτρικών γραφείων
Δημοσιεύτηκε την 19/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 19/02/2014 Αξιολόγηση προσφοράς
Δημοσιεύτηκε την 19/02/2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟ
Δημοσιεύτηκε την 19/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2014 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2014 Δελτίο Τύπου
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2014 Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ 2014 στη ΔΔΕ Βοιωτίας
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2014 Βιωματικό εργαστήριο με θέμα τη «Βιωματική Μάθηση και την Εργασία σε Ομάδες»
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2014 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 11/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 11/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 11/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 10/02/2014 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 07/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 04/02/2014 Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 04/02/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 04/02/2014 Σεμινάριο φωτογραφίας
Δημοσιεύτηκε την 04/02/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/01/2014 Πρόσκληση υποψηφίων εκπ/κών για μόνιμο διορισμό
Δημοσιεύτηκε την 27/01/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/01/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 22/01/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 21/01/2014 Αποτελέσματα ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2014 Aξιολόγηση προσφορών
Δημοσιεύτηκε την 17/01/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/01/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/01/2014 Εγκύκλιος κατάρτισης οριστικών πινάκων διορισμών
Δημοσιεύτηκε την 15/01/2014 ΟΑΣΠ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 15/01/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/01/2014 Διόρθωση προκήρυξης 3ήμερης περ/κής εκδρομής
Δημοσιεύτηκε την 13/01/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 13/01/2014 Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτρικών γραφείων
Δημοσιεύτηκε την 13/01/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/01/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 10/01/2014 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 10/01/2014 Τροποποίηση πινάκων
Δημοσιεύτηκε την 10/01/2014 Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Δημοσιεύτηκε την 09/01/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/01/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/01/2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 30/12/2013 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη πολυήμερη εκδρομή της Γ´ Τάξης του Γενικού Λυκείου Διστόμου
Δημοσιεύτηκε την 20/12/2013 ενημερωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα
Δημοσιεύτηκε την 18/12/2013 Ενημέρωση για την Ημερίδα και τη Βράβευση των Μαθητών που έλαβαν μέρος στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία
Δημοσιεύτηκε την 18/12/2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUSO 2014
Δημοσιεύτηκε την 16/12/2013 ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 16/12/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 11/12/2013 ΘΕΜΑΤΑ EUSO 2014 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/12/2013 Προκήρυξη εκδρομής ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2013 ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2013 ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2013 ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/12/2013 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/12/2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 29/11/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 22/11/2013 ΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/11/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/11/2013 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/11/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2013 Comenius Regio (2012-1-ES1-COM13-53852 2)
Δημοσιεύτηκε την 14/11/2013 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΗ 29 ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/11/2013 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚ.ΤΑΞ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 08/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚ.ΤΑΞ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/11/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚ.ΤΑΞ. ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΑΥΛΕΙΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΛΥΚ. ΤΑΞ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΩΠΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2013 Εναλλακτικές Ομάδες Ανάγνωσης, για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2013 Δελτίο τύπου παραλαβής πιστοποιητικών Μαΐου 2013
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2013 Δελτίο τύπου παραλαβής πιστοποιητικών Μαΐου 2013
Δημοσιεύτηκε την 24/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2013 "5ΝΘΗΜΕΡΗ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2013 Αίτηση - Δήλωση για επιτηρητές ΚΠΓ 11-2013
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2013 Αίτηση - Δήλωση για επιτηρητές ΚΠΓ 11-2013
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2013 Δελτίο Τύπου για Επιτηρητές ΚΠΓ - Νοεμβρίου 2013
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2013 Δελτίο Τύπου για Επιτηρητές ΚΠΓ - Νοεμβρίου 2013
Δημοσιεύτηκε την 18/10/2013 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/10/2013 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ A. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/10/2013 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ A. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2013 Κοινοποίηση Εγγράφων
Δημοσιεύτηκε την 16/10/2013 Συμμετοχές στο βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2013 Comenius Regio (2012-1-ES1-COM13-53852 2)
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2013 Comenius Regio (2012-1-ES1-COM13-53852 2)
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2013 Comenius Regio (2012-1-ES1-COM13-53852 2)
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2013 Comenius Regio (2012-1-ES1-COM13-53852 2)
Δημοσιεύτηκε την 11/10/2013 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2013 ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2013 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2013 Βιωματικό εργαστήριο, με θέμα: «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2013 ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 09/10/2013 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 09/10/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ EUSO 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 07/10/2013 Comenius Regio (2012-1-ES1-COM13-53852 2)
Δημοσιεύτηκε την 04/10/2013 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 03/10/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 02/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/10/2013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/10/2013 Comenius Regio (2012-1-ES1-COM13-53852 2)
Δημοσιεύτηκε την 01/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2013 Κοινοποίηση Εγγράφων
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2013 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέματα Φυσικής Αγωγής
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2013 ΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ- ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ09 ΠΕ10-ΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2013 2η Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
Δημοσιεύτηκε την 20/09/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2013 Πλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικής ομάδας (Π.Ο)
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων στα ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2013 Ωρολόγιο πρόγραμμα ΚΠΓ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2013 Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2013 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Υποδιευθυντές / ντριες
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2013 Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2013 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 05/09/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/09/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/09/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 02/09/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2013 ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ), ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ/-ΤΡΙΑΣ ΕΕΕΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/-ΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/-ΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.ΕΚ.
Δημοσιεύτηκε την 21/08/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θήβας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2013 – 2014
Δημοσιεύτηκε την 21/08/2013 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 21/08/2013 Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων από τον αξιολογικό πίνακα 2011
Δημοσιεύτηκε την 16/08/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΔΕ ΣΕ ΠΕ ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/08/2013 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/08/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/08/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2013-14
Δημοσιεύτηκε την 09/08/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ_2013
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/08/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/08/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/08/2013 Αποτελέσματα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
Δημοσιεύτηκε την 26/07/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2013_2014
Δημοσιεύτηκε την 23/07/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ ΤΡΙΑΣ ΕΕΕΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 19/07/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/07/2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/07/2013 Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φωκίδας
Δημοσιεύτηκε την 16/07/2013 Προκήρυξη θέσης διευθυντή στο Ζάννειο Π.Π. ΓΕΛ
Δημοσιεύτηκε την 15/07/2013 Αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων
Δημοσιεύτηκε την 15/07/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 15/07/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/07/2013 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 15/07/2013 Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 12/07/2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/07/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 11/07/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/07/2013 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς
Δημοσιεύτηκε την 05/07/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 04/07/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/07/2013 Ερευνητικές Εργασίες μαθητών της Α' και Β' τάξης Λυκείου Καπαρελλίου
Δημοσιεύτηκε την 02/07/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 26/06/2013 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ -ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 25/06/2013 ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 25/06/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/06/2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/06/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 14/06/2013 ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 28/05/2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 20/05/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 17/05/2013 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/05/2013
Δημοσιεύτηκε την 29/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 22/04/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 4093/2011
Δημοσιεύτηκε την 16/04/2013 Εκδήλωση με θέμα Επικοινωνία Εκπαιδευτικών - Γονέων
Δημοσιεύτηκε την 15/04/2013 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/04/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 08/04/2013 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/04/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 05/04/2013 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠΓ 2012
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2013 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2013 ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2013
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2013 Ο Συνήγορος του Παιδιού στη Λιβαδειά στις 2 Απριλίου
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2013 Συμμετοχές και ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ, στη Θήβα
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2013 Συμμετοχές και ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ, στη Θήβα
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΕ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-13
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α' ΦΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-13
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2013 ΕΚΦΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ EUSO 2013 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2013 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 21Η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 15/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 15/03/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2012-2013 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 13/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 11/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2013 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ ΒΙΑ»
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 28/02/2013 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ & ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 27/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 19/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 19/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) ΕΤΟΥΣ 2013
Δημοσιεύτηκε την 18/02/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΕΤΟΥΣ 2013
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 13/02/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2013
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 12/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 11/02/2013 Πρόσκληση Εκπαιδευτικών και Γονέων σε βιωματικό σεμινάριο με θέμα την ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ ΒΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΜΑΪΟΥ 2013
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2013
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 31/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/01/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 29/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/01/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 28/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 23/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/01/2013 ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ - 2ος ΚΥΚΛΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/01/2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2013 ( Απο ) - χαιρετισμός
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/12/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/12/2012 ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012
Δημοσιεύτηκε την 10/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ
Δημοσιεύτηκε την 09/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/11/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 12/11/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2012 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 06/11/2012 ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΔΕ - ΑΠΥΣΔΕ - ΚΥΣΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 05/11/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/11/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 02/11/2012 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ"
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2012 ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2012
Δημοσιεύτηκε την 31/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/10/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 30/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 25/10/2012 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 24/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 24/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/10/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 22/10/2012 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/-ΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/10/2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 12/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ - ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2012 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 10/10/2012 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2012 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 04/10/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 03/10/2012 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/10/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 01/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.
Δημοσιεύτηκε την 26/09/2012 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΝΟΕΜΡΙΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΛ. ΠΕ04.01 & ΠΕ04.02
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19-20 ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19-20
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / - ΤΡΙΩΝ Γ/ΣΙΩΝ, Γ/ΣΙΩΝ & Λ.Τ. ΚΑΙ ΓΕΛ ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/09/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 17/09/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2012 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2012 ΕΠΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ06 Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2012-2013- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΕΠ, ΕΒΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2012 ΚΑΛΛΙΚΑΡΠΟ & ΥΓΙΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 11/09/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2012
Δημοσιεύτηκε την 04/09/2012 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 04/09/2012 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Σ.Σ.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 04/09/2012 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 04/09/2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 03/09/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/09/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/09/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σ.Σ.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 03/09/2012 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 29/08/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σ.Σ.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 28/08/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2012 Στη μνήμη του συναδέλφου Βαγγέλη Καντά
Δημοσιεύτηκε την 16/08/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / - ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 14/08/2012 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/08/2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Η Π.Υ.Σ.Π.Ε. / Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΣΕ Π.Υ.Σ.Π.Ε / Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 13/08/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ (Σ.Σ.Ν.)
Δημοσιεύτηκε την 13/08/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/08/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π.)
Δημοσιεύτηκε την 13/08/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.)
Δημοσιεύτηκε την 13/08/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.)
Δημοσιεύτηκε την 09/08/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 ΚΑΙ ΠΕ32 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2012 - 2013
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ 2012 - 2013
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 19/07/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 13/07/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 10/07/2012 Εκπαιδευτικές Αδειες
Δημοσιεύτηκε την 28/06/2012 ΕΥΗΛΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 28/06/2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 28/06/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 27/06/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (PASSWORD) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 22/06/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/06/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 21/06/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/06/2012 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/06/2012 ΑΝΤΙΟ, Ουρανία...
Δημοσιεύτηκε την 19/06/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/06/2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/06/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Δημοσιεύτηκε την 14/06/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Δημοσιεύτηκε την 13/06/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/06/2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 11/06/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ 2012-2013
Δημοσιεύτηκε την 08/06/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ KAI Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/06/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/06/2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13
Δημοσιεύτηκε την 05/06/2012 ΚΕΝΑ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/06/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/06/2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
Δημοσιεύτηκε την 28/05/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11, Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/05/2012
Δημοσιεύτηκε την 24/05/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 23/05/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/05/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ & ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013.
Δημοσιεύτηκε την 17/05/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/05/2012 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΓΕΛ -ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε την 15/05/2012 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/05/2012 Πίνακες Υπεραριθμίας (Ανακοινοποίηση στο ορθό) Πράξη 12/14-05-2012 ΠΥΣΔΕ Ν Βοιωτίας
Δημοσιεύτηκε την 09/05/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠγ
Δημοσιεύτηκε την 09/05/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/05/2012 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/05/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠγ
Δημοσιεύτηκε την 04/05/2012 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PASSWORD) ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 02/05/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 30/04/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΝΟΥΣ ΕΥΦΥΗΣ"
Δημοσιεύτηκε την 30/04/2012 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΑ ΕΕΕΕΚ
Δημοσιεύτηκε την 27/04/2012 ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 26/04/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 24/04/2012 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 23/04/2012 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 17/04/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 12/04/2012
Δημοσιεύτηκε την 06/04/2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/04/2012 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ
Δημοσιεύτηκε την 06/04/2012 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ
Δημοσιεύτηκε την 05/04/2012 Ω γλυκύ μου έαρ...
Δημοσιεύτηκε την 05/04/2012 Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 29/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 28/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 27/03/2012 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MONOΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2012 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 26/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ- ΜΟΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/03/2012 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/03/2012 ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2012 ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 16/03/2012 ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/03/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 12/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Δημοσιεύτηκε την 08/03/2012 Ημερίδα "Σύγχρονες Καλλιέργειες για το νομό Βοιωτίας"
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2012 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/03/2012 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ- ΜΟΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 06/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 05/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 05/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 02/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 01/03/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 29/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2012 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΥΣΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ & ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 24/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 23/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 22/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/02/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/02/2012 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 20/02/2012 Ανακοίνωση μορίων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή διορισμένων το 2010
Δημοσιεύτηκε την 17/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/02/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 2010
Δημοσιεύτηκε την 09/02/2012 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 09/02/2012 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2012
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2012 Μαθητικός Διαγωνισμός για τη Βοιωτία
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2012 Μαθητικός Διαγωνισμός
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2012 Μαθητικός Διαγωνισμός για τη Βοιωτία
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/02/2012 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2ημερη εκπαιδευτική εκδρομή
Δημοσιεύτηκε την 07/02/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/02/2012 Ανακοίνωση μορίων ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ από περιοχή σε περιοχή
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2012 Κ.Π.Γ.: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 06/02/2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 01/02/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 30/01/2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε την 27/01/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2012 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 25/01/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2012 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 23/01/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/01/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Δημοσιεύτηκε την 19/01/2012 ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/01/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΟΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 18/01/2012 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε την 13/01/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)
Δημοσιεύτηκε την 13/01/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 10/01/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 28/12/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/12/2011 ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/12/2011 ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/12/2011 Συγκεντρωτική Πράξη Κατάταξης - Ανακοινοποίηση στο ορθό
Δημοσιεύτηκε την 30/11/2011 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 30/11/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Δημοσιεύτηκε την 24/11/2011 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/11/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 23/11/2011 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 15/11/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/11/2011 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 03/11/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 25/10/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΕ21 Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΕ26
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2011 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011)
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2011 Κ.Π.Γ.: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 21/10/2011 Κ.Π.Γ.: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 18/10/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ11 ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 13/10/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/10/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/10/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2011 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ & ΕΠΑΛ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α' ΦΑΣΗΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/10/2011 Ανοικτά Σχολεία...όπως λέμε ανοικτά μυαλά
Δημοσιεύτηκε την 03/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2011 ΤΟΠΟΠΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΣΕΚ & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΕΚ ΔΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ / ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2011 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2011 ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2011 Κ.Π.Γ.- ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 27/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2011
Δημοσιεύτηκε την 23/09/2011 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΕΚ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 22/09/2011 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 142 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΕ
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2011 ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)"
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2011 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2011 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/09/2011 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 637 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΕ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2011 ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/09/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΑΔ - ΕΤΑΔ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΤΑΔ - ΕΤΑΔ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2011 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΜΕΑΕ & ΚΕΔΔΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 16/09/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ (Β' ΦΑΣΗ)
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 Α´ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2011 Κ.Π.Γ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2011 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 12/09/2011 ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2011
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 ΚΑΙ ΠΕ04.05
Δημοσιεύτηκε την 09/09/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - 8-9-2011 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2011 ΜΟΡΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 2010
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2011 ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2011 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2011 ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 05/09/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/09/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 02/09/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2011
Δημοσιεύτηκε την 01/09/2011 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 01/09/2011 ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ Δ.Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2011 ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2011 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 26/08/2011 Προκήρυξη θέσης Διευθυντού/-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θήβας
Δημοσιεύτηκε την 24/08/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 24/08/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΠΓ
Δημοσιεύτηκε την 23/08/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 22/08/2011 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΥΠΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/08/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 18/08/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 18/08/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 12/08/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/08/2011 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 09/08/2011 ΕΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Τ.Ε. ΣΕ ΚΛΑΔΟ Π.Ε.
Δημοσιεύτηκε την 08/08/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/08/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 03/08/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 02/08/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 02/08/2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/08/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ.) -ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/08/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012.
Δημοσιεύτηκε την 29/07/2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/07/2011 Κοινοποίηση αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών /-τριών Σχολικών Μονάδων Δ. Δ. Ε. Νομού Βοιωτίας
Δημοσιεύτηκε την 20/07/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 19/07/2011 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΕΑΕ)
Δημοσιεύτηκε την 19/07/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 18/07/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/07/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 11/07/2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ-Δ/ΝΤΡΙΩΝ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/07/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/07/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 07/07/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2011-12
Δημοσιεύτηκε την 06/07/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2011
Δημοσιεύτηκε την 05/07/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 05/07/2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/07/2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δ.Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/07/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ
Δημοσιεύτηκε την 30/06/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 28/06/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/06/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 24/06/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Δημοσιεύτηκε την 21/06/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 17/06/2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/06/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 17/06/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 15/06/2011 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δημοσιεύτηκε την 14/06/2011 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 14/06/2011 ΚΕΝΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/06/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/06/2011 ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ) - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 30/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/05/2011 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/05/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.
Δημοσιεύτηκε την 25/05/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 19/05/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2011-2012
Δημοσιεύτηκε την 16/05/2011 Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση στο εξωτερικό
Δημοσιεύτηκε την 10/05/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 29/04/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/04/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/04/2011 Κ.Π.Γ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ & ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 19/04/2011 Κ.Π.Γ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ & ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/04/2011 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 07/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2011 Κ.Π.Γ.: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΪΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΪΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 04/04/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
Δημοσιεύτηκε την 01/04/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 23/03/2011 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 22/03/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2011
Δημοσιεύτηκε την 21/03/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 18/03/2011 Προκήρυξη για Πλήρωση Θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
Δημοσιεύτηκε την 18/03/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 15-03-2011
Δημοσιεύτηκε την 25/02/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 16-02-2011
Δημοσιεύτηκε την 16/02/2011 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 15/02/2011 Κ.Π.Γ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 09/02/2011 ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 08/02/2011 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 02-02-2011
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 18-01-2011
Δημοσιεύτηκε την 02/02/2011 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
Δημοσιεύτηκε την 27/01/2011 Κ.Π.Γ.: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 27/01/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2011 Κ.Π.Γ.: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2011 AΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 26/01/2011 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΡΩΝ 2 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 24/01/2011 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 21/01/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΡΩΝ 2
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2011 Κ.Π.Γ.: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 20/01/2011 EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011
Δημοσιεύτηκε την 17/01/2011 ANAKOΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 10/01/2011 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 10/01/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 24/12/2010 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 24/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Δημοσιεύτηκε την 23/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/12/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε την 20/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 14/12/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 10/12/2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ ΕΑΕ
Δημοσιεύτηκε την 10/12/2010 ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.
Δημοσιεύτηκε την 10/12/2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 02/12/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 19/11/2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
Δημοσιεύτηκε την 11/11/2010 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟ ΙΙ
Δημοσιεύτηκε την 09/11/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 04/11/2010 ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2010
Δημοσιεύτηκε την 01/11/2010 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 22/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2010 Κ.Π.Γ.: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Δημοσιεύτηκε την 19/10/2010 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2010 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΥΣΔΕ
Δημοσιεύτηκε την 15/10/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Δημοσιεύτηκε την 14/10/2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 14/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 12/10/2010 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΥΠΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/10/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 11/10/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 05/10/2010 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 04/10/2010 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/10/2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
Δημοσιεύτηκε την 01/10/2010 ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ 2010-2011
Δημοσιεύτηκε την 30/09/2010 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 29/09/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ & ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 21/09/2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ & ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 17/09/2010 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Ε.Ε. & ΓΡΑΦΕΙΩΝ Φ.Α.
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2010 Κ.Π.Γ.: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2010 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2010 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2010 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT
Δημοσιεύτηκε την 15/09/2010 ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-EUSO 2011
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Juevenes Translatores
Δημοσιεύτηκε την 14/09/2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Juevenes Translatores
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2010 ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
Δημοσιεύτηκε την 13/09/2010 ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2010 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2010 ΕΠΑ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΕΠΑ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2010 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2010 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ.) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε την 10/09/2010 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2010 Κ.Π.Γ.: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2010 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΗΝ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕ16
Δημοσιεύτηκε την 08/09/2010 ΠΕ13: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2010 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 07/09/2010 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2010 ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 06/09/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Δημοσιεύτηκε την 03/09/2010 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
Δημοσιεύτηκε την 01/09/2010 ΚΕ.Δ.ΕΚ.: ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Δημοσιεύτηκε την 01/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 01/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2010 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2010 ΚΕ.Δ.ΕΚ.: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2010 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημοσιεύτηκε την 31/08/2010 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2010 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑ.ΣΥ.
Δημοσιεύτηκε την 30/08/2010 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01/09